วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ข่าวดี! ข่าวด่วน ! สำหรับผู้ทีสนใจเรียนภาษามลายู/มาเลเซียด้วยตนเอง

มีหนังสือใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการเรียนภาษามาเลเซียจ๊ะ สำหรับเนื้อหา มีดังนี้จ๊ะ


แบบเรียนภาษามลายูพื้นฐานเล่มนี้ เดิมทีเป็นแบบเรียนที่ใช้สอนข้าราชการแรกเข้า และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่จะไปประจำการในประเทศมาเลเซียและบรูไน ตัวแบบเรียนจะประกอบด้วยสองส่วน คือส่วนที่เป็นบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำตนเอง  ที่อยู่อาศัย วันต่างๆในสัปดาห์  ตัวเลข จับจ่ายซื้อของ ไปพบหมอและ อื่นๆ ส่วนที่สอง เป็นบทความเรื่องต่างๆ เช่น การช่วยเหลือพ่อ แม่ ประโยชน์ ของสัตว์ วันชาติ และอื่นๆ โดยแต่ละบทจะประกอบด้วยตัวบทเรียนทั้งแบบ ญาวี และรูมี แบบฝึกหัด คำแปล เฉลยแบบฝึกหัด  และดัชนี คำศัพท์ แบบเรียนเล่มนี้เหมาะสำหรับปูพื้นฐานทางภาษามลายู ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอันจะเป็นประโยชน์สำหรับการต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปจำนวน 239 หน้า ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค
ราคาเล่มละ 200 บาท ค่าจัดส่ง 30 บาท(หากสั่งซื้อจำนวนมากจะมีส่วนลดพิเศษ)

 

            
 สำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อ มีดังนี้ค่ะ
  1. โทรศัพท์ 087-813-4225  , 089-324-8604 หรือ 085-900-8601 เพื่อแจ้งการขอซื้อ หรือแจ้งซื้อทาง  http://www.facebook.com/kroobee919 หรือ  http://www.facebook.com/attakorn.hajeeaware
  2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี นางอลีนา  หะยีอาแว  หมายเลขบัญชี 677-20-3936-9
  3. โทรแจ้งการโอนเงินเพื่อยืนยัน พร้อมส่ง sms ที่อยู่ของตัวลูกค้าเอง
  4. ทางผู้จำหน่ายจะรีบทำการจัดส่งให้ และจะได้รับสินค้าภายใน 1 สัปดาห์ โดยลูกค้าสามารถเลือกวิ
ธีส่ง ว่า เป็นทางไปรษณีย์ หรือ ทางขนส่ง ค่ะ

นอกจากนี้ยังมีหนังสือเล่มอื่นๆ ที่น่าสนใจคือ


มีเนื้อหาเป็นหลักไวยากรณ์ ภาษามลายู/มาเลเซีย เพื่อการฝึกแต่งประโยค สร้างสรรค์ ประโยคต่างๆ ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง

จำนวน 264 หน้า ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค

ราคาเล่มละ 200 บาท ค่าจัดส่ง 30  บาท

 บทสนทนาภาษามลายูในชีวิตประจำวัน ๆ จำนวน 120 หน้า


 ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค 

ราคาเล่มละ 100 บาท ค่าจัดส่ง  30  บาท


ใหม่ล่าสุด


สนทนาภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจำวัน  จำนวน 127 หน้า

 ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค 

ราคาเล่มละ 100 บาท ค่าจัดส่ง  30  บาท

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ข่าวดี! ข่าวด่วน ! สำหรับผู้ทีสนใจเรียนภาษามลายู/มาเลเซียด้วยตนเอง

มีหนังสือใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับการเรียนภาษามาเลเซียจ๊ะ สำหรับเนื้อหา มีดังนี้จ๊ะ


แบบเรียนภาษามลายูพื้นฐานเล่มนี้ เดิมทีเป็นแบบเรียนที่ใช้สอนข้าราชการแรกเข้า และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่จะไปประจำการในประเทศมาเลเซียและบรูไน ตัวแบบเรียนจะประกอบด้วยสองส่วน คือส่วนที่เป็นบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำตนเอง  ที่อยู่อาศัย วันต่างๆในสัปดาห์  ตัวเลข จับจ่ายซื้อของ ไปพบหมอและ อื่นๆ ส่วนที่สอง เป็นบทความเรื่องต่างๆ เช่น การช่วยเหลือพ่อ แม่ ประโยชน์ ของสัตว์ วันชาติ และอื่นๆ โดยแต่ละบทจะประกอบด้วยตัวบทเรียนทั้งแบบ ญาวี และรูมี แบบฝึกหัด คำแปล เฉลยแบบฝึกหัด  และดัชนี คำศัพท์ แบบเรียนเล่มนี้เหมาะสำหรับปูพื้นฐานทางภาษามลายู ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอันจะเป็นประโยชน์สำหรับการต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไป

จำนวน 239 หน้า ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค
ราคาเล่มละ 200 บาท ค่าจัดส่ง 30 บาท(หากสั่งซื้อจำนวนมากจะมีส่วนลดพิเศษ)


 

            
 สำหรับขั้นตอนการสั่งซื้อ มีดังนี้ค่ะ
  1. โทรศัพท์ 085-900-8601 เพื่อแจ้งการขอซื้อ หรือแจ้งซื้อทาง  http://www.facebook.com/kroobee919 หรือ  http://www.facebook.com/attakorn.hajeeaware
  2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ ชื่อบัญชี นายอัตถากร  หะยีอาแว  หมายเลขบัญชี 093-7-08875-5
  3. โทรแจ้งการโอนเงินเพื่อยืนยัน พร้อมส่ง sms ที่อยู่ของตัวลูกค้าเอง
  4. ทางผู้จำหน่ายจะรีบทำการจัดส่งให้ และจะได้รับสินค้าภายใน 1 สัปดาห์ โดยลูกค้าสามารถเลือกวิ
ธีส่ง ว่า เป็นทางไปรษณีย์ หรือ ทางขนส่ง ค่ะ

นอกจากนี้ยังมีหนังสือเล่มอื่นๆ ที่น่าสนใจคือ


มีเนื้อหาเป็นหลักไวยากรณ์ ภาษามลายู/มาเลเซีย เพื่อการฝึกแต่งประโยค สร้างสรรค์ ประโยคต่างๆ ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง

จำนวน 264 หน้า ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค

ราคาเล่มละ 200 บาท ค่าจัดส่ง 30  บาท

 บทสนทนาภาษามลายูในชีวิตประจำวัน ๆ จำนวน 120 หน้า


 ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค 

ราคาเล่มละ 100 บาท ค่าจัดส่ง  30  บาท


ใหม่ล่าสุด


สนทนาภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจำวัน  จำนวน 127 หน้า ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค 

ราคาเล่มละ 100 บาท ค่าจัดส่ง  30  บาท

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

เรียนภาษามาเลเซียง่ายๆกับหนังสือหลักภาษามลายูเบื้องต้นมีใครอยากเรียนภาษามลายู หรือมาเลเซีย มีข่าวดี มาบอก!

ตอนนี้มีหนังสือที่ใช้เรียนภาษามลายูเป็นภาษาไทยแล้วนะ นี่ไง หนังสือหลักภาษามลายูเบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมบทเรียนต่างๆ ที่สำคัญในการเข้าใจโครงสร้างภาษามลายู ตั้งแต่เรื่องของเสียง อักษร กลุ่มคำต่างๆ ไปจนถึงประโยครูปแบบต่างๆ ซึ่งแต่ละบทจะมีการอธิบายเนื้อหา และยกตัวอย่าง และแบบฝึกหัดพร้อมกับเฉลยท้ายบทเรียนทุกบท

   ราคาเล่มละ 200 บาทใครสนใจ ติดต่อ Attakorn Hayeeawae  085-9008601 ค่าจัดส่ง 30 บาททั่วประเทศ ซื้อปริมาณมากสำหรับองค์กร มีส่วนลด และค่าจัดส่งฟรี
      นอกจากนี้ ยังมี หนังสือ สนทนาภาษามลายูเบื้องต้น ด้วยนะจ๊ะ เนื้อหาในเล่ม จะเกี่ยวกับตัวอย่างบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมคำศัพท์ หมวดหมู่ต่างๆ เพื่อการศึกษาด้วยตนเองด้วย สนใจ โทรได้เลยเบอร์ข้างต้นจ๊ะ
สำหรับขั้นตอนการซื้อ ง่ายๆ 1. โทรสั่งซื้อ      2. โอนเงิน เข้าบัญชีธนาคาร กรุงเทพ
 เลขที่บัญชี  093-7-08875-5  บัญชีออมทรัพย์ สาขา เทสโกโลตัส ชื่อบัญชี อัตถากร  หะยีอาแว            3. เเจังชื่อที่อยู่สำหรับการจัดส่ง


เนื้อหาตามสารบัญ  มีดังนี้จ้า


1. เสียงและอักษร

2. กลุ่มคำ

3. คำนาม

4. คำสรรพนาม

5. คำอุปสรรค ปัจจัยในคำนาม

6. คำอุปสรรคปัจจัยในคำกริยา

7. คำกริยาซ้ำ

8. คำบ่งบอกกาล

9. คำสันธาน

10. คำปฏิเสธ

11. คำบ่งบอกทิศทาง

12. คำอุทาน

13. คำเน้นคำคุณศัพท์

14. คำลักษณะนาม

15. คำบุพบท

16. คำว่า ‘มี’

17. คำว่า ‘เป็น’

18. คำบ่งบอกจำนวน

19. คำกริยาวิเศษ

20. คำบ่งบอกสถานภาพหรือความรู้สึก

21. คำยืนยัน

22. คำตรงกันข้าม

23. คำสำนวน

24. คำวิเศษบ่งบอกความถี่

25. เครื่องหมายวรรคตอน

26. ประโยครูปแบบต่างๆ

27. ประโยคบอกเล่า

28. ประโยคคำถาม

29. ประโยคเปรียบเทียบ

30. ประโยคเน้นกรรม

31. สุภาษิตภาษามลายู

32. ข้อผิดพลาดทางหลักภาษา